Wettelijke details

Informatie volgens §5 TMG

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0234 / 891 890
Fax: 0234 / 891 89 19

Bedrijf gevestigd in: Bochum

DIRECTEUR:
Günter Holona

Bedrijfsregistratie nr:
Amtsgericht 44787 Bochum HRB 5531

BTW-ID-nr. REIMO:
DE194809313

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klachten / Geschillenbeslechting

Vanaf 15 februari 2016 zal de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting bieden. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. Het platform voor geschillenbeslechting kan worden bereikt via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Algemene voorwaarden

1. Inhoud van het internetaanbod 

De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of ideële aard, die veroorzaakt zijn door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, is deze alleen aansprakelijk als hij op de hoogte is van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk is deze te gebruiken in het geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's op het moment van het linken vrij waren van illegale inhoud. De auteur verklaart verder dat hij geen invloed heeft op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle vaste links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod evenals voor buitenlandse vermeldingen in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie is de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt, en niet degene die alleen naar de betreffende publicatie verwijst, aansprakelijk.

 

3. Auteursrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Het kopiëren, vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

4. E-mail-communicatie 

Er zij op gewezen dat niet-versleutelde communicatie via e-mail onveilig is en dat aansprakelijkheid voor verzonden berichten, met name op vaste data, uitgesloten is. Voor telefonische informatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk, volledig of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

Laatst bekeken