Algemene voorwaarden

Levering:

Wij streven ernaar om uw levering volledig en snel af te ronden. In het hoogseizoen kunnen er echter soms langere levertijden optreden. Dan kunnen wij u op voorraad zijnde artikelen als deellevering opsturen. De volgende leveringen zijn dan voor u gratis.

Voor artikelen die niet op voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor om te annuleren.


Levering van vervangende artikelen:

Zodra een artikel niet meer op voorraad is, bieden wij u, indien mogelijk, een vervangend artikel aan. Als het je niet bevalt, kun je het kosteloos terugsturen.

Voorbehoud van levering:

Onze informatie in brochures, advertenties, catalogi, websites is niet bindend. De prijzen zijn onder voorbehoud. We behouden ons het recht voor om prijzen voor douanerechten, import- en exportkosten, wisselkoersen, etc. te wijzigen. Een overeenkomst komt pas tot stand met een schriftelijke orderbevestiging (bv. E-mail) of bij aanvang van de uitvoering van de dienst door de verkoper. Schadevergoeding bij niet nakoming is uitgesloten tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen.

Herstellingen:

De directe route is hier het snelst. Stuur uw apparaat rechtstreeks naar de fabrikant. Voeg tijdens de garantieperiode een kopie van de aankoopfactuur toe.

Garantie en garantie:

De wettelijke garantieperiode is 2 jaar. Het begint met de levering van de goederen. Gedurende deze tijd worden alle gebreken die onder de wettelijke garantieverplichting vallen kosteloos verholpen. De garantieclaims zijn in eerste instantie beperkt tot aanvullende prestaties. Als de aanvullende prestatie mislukt of als het onredelijk lang duurt, heb je het recht om je terug te trekken uit het koopcontract of een korting op de koopprijs. Neem in geval van garantie contact met ons op via tel.0234/891 890. Uitgesloten van garantie of garantie zijn schade die is terug te voeren op natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik en onvoldoende of onjuiste zorg. Transportschade: In geval van zichtbare schade aan het pakket, gelieve dit onmiddellijk te melden bij de bezorger (GLS, UPS, DPD of expediteur) en laat de schade bevestigen door de vervoerder. Indien schade pas zichtbaar is na het openen van de verpakking, dient u direct na opening schriftelijk te reclameren en acceptatie ook daarna te weigeren. Een gedeeltelijke weigering van acceptatie is ook mogelijk. Aanspraken op schadevergoeding zijn niet mogelijk zonder bewijs van de schriftelijke klacht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (REIMO-PAN GmbH, Josef-Baumann-Str.16, 44803 Bochum, Duitsland, [email protected], telefoon: 0234/891 89 89) informeren door middel van een duidelijke verklaring ( bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) met uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor een bedrag van € 99, ​​-. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

 

Modelformulier voor herroeping (Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan REIMO-PAN GmbH, Josef-Baumann-Str. 16, 44803 Bochum, Duitsland, [email protected]

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende Goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening en het later herroept, bent u niet langer gebonden aan het leningscontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking op het gebied van financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat, neemt uw geldverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst over ten aanzien van u met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten (bv. Effecten, deviezen of derivaten) is. Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je ook een herroepingsrecht hebt.

Afwijkende retourkostenregeling voor Duitsland Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen als ze binnen Duitsland als pakket via DHL worden geretourneerd

--- Einde herroeping ---

 

Uitgebreid retourrecht: Naast het herroepingsrecht kunnen klanten bij ons gekochte goederen binnen 30 dagen retourneren.

Prijzen en betalingsvoorwaarden: Alle vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke BTW, indien deze stijgt, berekenen wij de verhoging door.

Vrachtvrije levering: vanaf € 50,00 - exclusief forfaitaire vracht, lange onderdelen, volumineuze goederen Naleveringen gratis: Naleveringen bij deelleveringen zijn gratis.

Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven tot betaling ons eigendom.

Gegevensbescherming: de gegevens die nodig zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen in onze IT.

Overig: uitsluitend Duits recht is van toepassing. Onze "Algemene Voorwaarden" zijn uitsluitend van toepassing op leveringen aan zakelijke klanten. De voorwaarden voor winkelverkoop zijn in het bedrijfspand geplaatst

Laatst bekeken